Sản phẩm nhập khẩu

Sơn gốm cách nhiệt, chống ăn mòn Nano-Fix-Anticor
Sơn gốm cách nhiệt, chống ăn mòn Nano-Fix-Anticor

Sơn gốm cách nhiệt, chống ăn mòn Nano-Fix-Anticor

Sơn gốm cách nhiệt, chống ăn mòn Nano-Fix-Anticor

Gỗ Thông và Sồi Mỹ, Mexico
Gỗ Thông và Sồi Mỹ, Mexico

Gỗ Thông và Sồi Mỹ, Mexico

Gỗ Thông và Sồi Mỹ, Mexico

Chế phẩm đóng rắn gốc Anhydride
Chế phẩm đóng rắn gốc Anhydride

Chế phẩm đóng rắn gốc Anhydride

Chế phẩm đóng rắn gốc Anhydride

CMC
CMC

CMC

CMC

Sơn chống cháy đặc biệt INTUMAX® EP1115X-HP
Sơn chống cháy đặc biệt INTUMAX® EP1115X-HP

Sơn chống cháy đặc biệt INTUMAX® EP1115X-HP

Sơn chống cháy đặc biệt INTUMAX® EP1115X-HP

Giới thiệu

Công ty TNHH D&A INTERNATIONAL là Doanh nghiệp hàng đầu trong hoạt động Thương mại và Đầu tư, cung cấp đa dạng các mặt hàng và dịch vụ với thị phần ổn định và lâu dài ở trong và ngoài nước.