Gửi mail cho chúng tôi

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin dưới đây


Contact us

By email, by phone or simply drop by us anytime you want.


Address

C42 - TT13 Urban Area Van Quan, Ha Dong, Ha Noi

Phone

+84 - 2 43.755.8785

Hotline

+84 9 8219 6226

Email

dainternational@gmail.com

Working hours

Monday – Saturday 7AM-6PM

Giới thiệu

Công ty TNHH D&A INTERNATIONAL là Doanh nghiệp hàng đầu trong hoạt động Thương mại và Đầu tư, cung cấp đa dạng các mặt hàng và dịch vụ với thị phần ổn định và lâu dài ở trong và ngoài nước.