DỰ ÁN THAM KHẢO THỰC HIỆN


cc35e771f167659d7feff471edd4be72.jpeg

Quảng Ninh 4X300MW NHÀ MÁY ĐIỆN NHIỆT2400 MW THỦY ĐIỆN SƠN LA


b5fe8f94fdc75b5cff01031ff067212e.jpeg
aa4c7dd9496f4399337e1df72cfc56b1.jpeg

NHÀ MÁY PULPPY CORELEX (VIỆT NAM)


CHẾ TẠO & LẮP ĐẶT


e52764f515b484b160448ceda74c7bd8.jpeg

CHẾ TẠO & CÀI ĐẶT LẠI KHUNGKHUNG LẠI


7e617cf95f1d4d26d0e3a7b973edd7d4.jpeg
1f54696ec00f628d6992e25d515a37ae.jpeg

LẮP ĐẶT: TƯỜNG TRÌNH PANELLẮP ĐẶT: TƯỜNG TRÌNH PANEL


1dbcc492f0102895ebdba820da890cbb.jpeg
e8c3622c3ab2ef9719ea618bb42b6ed1.jpeg

TƯỜNG TRÌNH PANEL CUỐI CÙNGCRANING THE ROLL-FORMER ON THE ROOF FLOOR


c257c9427362b51dcef0e616c7bce1a4.jpeg
94bb30b7816f9c436b6afdf4fd88126a.jpeg

ĐẶT CÁC ROLL-ON THE FLOOR ROOFCRANING THE ROLL-FORMER ON THE ROOF FLOOR


9fb061891dd19af10f50cc95642895d1.jpeg
cb9f2324b46010e9458ee5a8914f0884.jpeg

FABRICATION OF ROOF PANELS ON ROOF FLOORINSTALLING THE ROOF PANEL WORKS


e711d97680f977754e13e98dea50ff79.jpeg
b53f74f6ddfa3bcf2354cdabd04de5ba.jpeg

ROOF PANEL TRÌNH CUỐI CÙNGCrane Rental


72480fcb7f1d5dc6fd47ec847224f390.jpeg
6268d4ee15049b9dab9861d92c610e23.jpeg

Crane Rental 2Scissor lift rental


d42632cd69d8304c7fe34e0f4c5f83b0.jpeg
b0d49df13440ebdfe2ef52238c2b9e1f.jpeg

Boom lift rental 1Boom lift rental 2


eba0e3b741bd4e14338bcfe8346b41dd.jpeg
4fd85d009d89449ae02f8a1073b75fa1.jpeg

Thi công xây dựng Nhiệt điện Quảng Ninh


Nhiệt điện Quảng Ninh


Thi công xây dựng Nhiệt điện Quảng Ninh


Thi công xây dựng Nhiệt điện Quảng Ninh

f20beaa71aff4743bd7bb3efbf2f0e21.jpeg
0330e55be42410d7ee803328bfd18f43.jpeg

Thi công xây dựng Nhiệt điện Quảng Ninh


Thi công xây dựng Nhiệt điện Quảng Ninh

Giới thiệu

Công ty TNHH D&A INTERNATIONAL là Doanh nghiệp hàng đầu trong hoạt động Thương mại và Đầu tư, cung cấp đa dạng các mặt hàng và dịch vụ với thị phần ổn định và lâu dài ở trong và ngoài nước.